PACHECO RIOS OSCAR

Title:QHASI AQHA
This text will be replaced
Subject:FICTION
Speaker:
Scarica il testo


CHICHA GRATIS
QHASI AQHA
Oscar Pacheco Rios


RECOPILACIÓN DE CUENTOS ORALES DE LA COMUNIDAD QUICHUA ANDINA
Autor Oscar Pacheco Rios


*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*


Juj Rimapuqe risqa cawallunpi puna ñankunata runakunaq sapsin qechunanpaj, yakurayku, ch'aki ch'aki kaspataj sayan juj juchuy aqhawasipi, chaypitaq wasiyojqa mana chaypichu karqa, chantaqa majt'achata phinasqalla nin upiayta munani nispa. Majt'achataj nin: upianayqa ujyanapajqa, manan kanchu. Rimapuqeqa qaparin chay juj qhari wawata : Yau manachu yachanki ñoqa sumaq wiraqocha kasqayta, jatun llajtamanta hamusqayta? Ñoga kamachiyki kunitallan upianata qowanaykipaj. Qhari wawataq nin: Kay p'uyñu aqhalla kan. Rimapuqeqa kamachin wawata hatun qheropi aqha qaraykunanpaj, chay aqhataqa upyarparin juk millp'uyllapi. Juntay qeroyta kay juj kutitawan nin wiraqochiqa chay wawaman. Chay qherotapis cha'kirparichinmi upyarparispa, chaypitak nin manaña munanichu sajsasqa kani nispa. Qhari wawataq nin: ujyaykuy juj qherutawan manan qolqeta manusqaykichu, sumaj wiraqochita qantajinata manan ni imat mañaykuchu kay mana allin aqachaymanta. Sumaj wiraqochitajqa kusikusqa puni karqa wawajpa rimarisqanmanta. Chantaqa Wiraqochiqa juj qhero aqha p'uchukaynintawan upyarparirqa chay qhari wawari nin wiraqochita: munaqtiykiqa, tukuyta kay aqhata ujyakapuyta atinki, juj chhikitillaña p'uyñupi kashan, mana ima qolqetachu qowanayki tian, imaraykuchus mamaymin niwarqa aqhata wijchunqui nispa, chay p'uyñupi jukucha urmaykun jinaspataj senqakuspa wañupun p'uyñu ukupi.

...