NDOJEKUAÁI IJAPOHARE

Title:GUARANI HA TUPI
This text will be replaced
Subject:MISCELLANEOUS WRITINGS Scarica il testo


GUARANI HA TUPI
Tembiasakue mombe'upy – Leyenda Histórica


Mokõi joyke'y, Guarani ha Tupi oguah?kuri ipeh?nguekuéra ndive Amérikape. Heta oheka rire kuimba'e ha kuña ha'ekuéraicha, ohechakuaa hikuái ko yvy guasuetépe o?ha ñu, ka'aguy ha mymba ñarõ mante.

Heta oheka rire ha ndojuhúimarõ hapichakuerarã, omoheñói upémarõ itavarã. Umi táva rupi oiko heta ára teko marangatu ha mborayhu pa'?me, oñondivepa, jekupytýpe. Upéicha oikokuévo oñepyr? hetave ha avei oikovaiñepyr?kuri ojoapytépe. Ndaikatuvéima oiko hikuái pete? ñe'?me. Pete? ára oñorairõmbaguasúkuri. Upe mba'e ojehu mokõi kuña omendáva mokõi mburuvicháre, oipotágui imba'erã pete? gua'a oikova hogakuéra jerére.

Upémarõ umi mokõi mburuvicha ohechakuaa upe ñorairõ guasúpe ojojukapataha hikuái; upévare oñemomombyry ñepyr? upe ára guive. Tyke'ýra, ha'éva Tupi, opyta Brasilpe, oikohapevoi; ha tyvýra, hérava Guarani, oúkuri ipeh?nguekuéra ndive Paraguái gotyo.

Paha

...