NDOJEKUAÁI IJAPOHARE

Title:KA'A
This text will be replaced
Subject:MISCELLANEOUS WRITINGS Scarica il testo


KA'A
Ka'avokuéra mombe'upy – Leyenda sobre vegetalesPete? áraje Ñande Ru ou, tujamíramo, yvy ape ári oguatávo, ha ikane'õmarõ oheka pete? ogami opytu'u hagua. Ohohápe mavave ndoipe'ái chupe hóga rok?. Maymávante oñembotavypa chugui. Ipahaitépe, oguah? pete? tujami rógape. Upéva ombohasa chupe hógape, ome'? chupe y ha tembi'u, ha okemi hagua avei ome'? chupe. Upe tujami oikoje itajýra ndive, ha mokõive rasa oñangareko porã Ñande Ru rehe.

Ohecharamógui tujami ha tajýra reko marangatu, Ñande Ru ojevy rire yvágape omoheñoiukáje tujami róga korapýpe, pete? ka'avo pyahu avave ndoikuaáiva. Upei oguah?kuri tujami rendápe Ñande Ru remimbou; ombo'eva'ekue tujami ha tajýrape mba'eichaitépa ojepuru'arã upe ka'avo pyahu, hérava ka'a, opytava'ekue mokõivéva poguýpe.

...