PACHECO RIOS OSCAR

Title:QHELLA ASSUNU
This text will be replaced
Subject:FICTION
Speaker:
Scarica il testo


EL ASNO FLOJO
QHELLA ASSUNU (Awariku - Willaku)
Oscar Pacheco Rios

RECOPILACIÓN DE CUENTOS ORALES DE LA COMUNIDAD QUICHUA ANDINA
Autor Oscar Pacheco Rios


*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*


Unay pachapi ñinku, jujj karu llajtapi jujj juch’uy chajjrawasipitaj tiyakurqa mama Yurajj Ch’aska. Uywitasninllawan tiyakurqa, sojta uywijasnin alqetunwan, michisitunwan, wallpitasninwan, jinallataj jujj allin unayniyujj asnitumpiwan karqanku.
Sapa pakarin allin sujsa sujsallata rijch’akuytawan mama Yuraj Chaskaqa, sayarikuyta yachakujj, chantaqa, p’uytunta oqarispa chay sispalla pujjyukama riyta yachakujj yakuta apakamunanpajj miqhunanta wayk’ukunanpajj. Chantaqa, wasinman yaykuspatajj q’onchitanpi nina laurarichij chaypitaj paqarin miqhunata wayq’ukunampaj, juj juchuy mankitallapi miqhunanta wayq’ukuyta yachakuj, quinuata, papatapiwan pirwamanta jurquspa, quinuataqa allin mayllaspa ashqa yakuan mankaman churaspa, papatataj rumi murq’uwan maranpatapi ch’aqespa mankaman churaspallataj juj chhika takasqa untupiwan. Chay miqhunan chayanankamataj murmu sarata jurquspa juj sispa pirwamanta, wallpasninman qarajj, uywasnintatajj kanchajjpa punkunta kichaspa llojsichimujj paykunalla michikunankupaj, chaypajjqa alqonwan qatichis qusqalla kacharispa wichay urqu quinrayninnejta, maypichus sumajj k’omer pata k’achusta taripayta atinkuman. Chaykamaqa, allin p’uchayña karqa, Apu Intiqa tukuy chajjrasta allintaña k’oñichirqa. Chantari mama Yurajjqa wallpasninmam mikunanta qaraykunan karqa, assunuri chayta qawaspaga sirisqalla pampapi kakujj unqusqa jina, ñawisninta wisk’aspa wañusca jina imaraykuchus chay assunuqa qellakuspa mana kinray ñanman riyta munajjchu pata k’achuta k’achikunanpaj, chantaka Mama Yurajjqa assununta qawaspaqa unqosqacha ñispa allin phutisqa, paymanpis sara murmuta qaraykujj. Chay p’unchaymanta pachaqa, chay assunuqa, jinata ruajj sapa p’unchay unqusqaman tukuspa, sara murmuta suyarikuspa. Chairy saramurmuqa tukurparikurqa, chantaqa, Mama Yurajqa mana imata ruay atispa assunuman mikhunata qarananpajqa allinta t’ukuspaqa, q'ishwata jap’ispa assunuj kunkanmanta wataspa urqu kinraykama aparirqa chaypitaj juj jatun rumiman watasqata saqerqa patak’achuta k’achispa miqhunanpaj. Chay kutimanta pachaqa assunuqa watejmanta paylla mikunantaqa masqanunan karqa.
Kay jawarinaqa yachachiwanchis ama qhella ama llulapiwan mana kananchijpajj,


...