PACHECO RIOS OSCAR

Title:Llulla Hak'akllumanta
This text will be replaced
Subject:FICTION
Speaker:
Scarica il testo


Llulla Hak'akllumanta
Cuentos
Awarikukuna

RECOPILACIÓN DE CUENTOS ORALES DE LA COMUNIDAD QUICHUA ANDINA
Autor Oscar Pacheco Rios


*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°

JUANA J. DELGADO, Willakuqpa ususin.

Apunchijka runakayta kamayasajtin, chiwinatapis kamallarqataj. Manaraj ni ima kamachikuna tiyarqarajchu tukuy uywarurupajj, jinallatataj mana yacharqankuchu jayk’a kutitachus sapa p’uchay miqunanku karqa wawasninkuwan, jinallatataj waquin runapiwan
Chayrayku Tatanchisqa wajyarisqa jak'aklluta. Chay hak'aklluqa jinata ¡Tatay! – nispa uyarirqa.
Tatanchisri jinata nirqa:
¡Phaway!, wawaykunata kama wajyanpuway:
P'unchay ch'ulla kutillata mikhunanku tian, chaupi p'unchayllapi mikhunkichis - nispa. Nimunayky tian.
¡Ari, Taytay! -- nispa phawarirqa:
¡Jajáu! ¡k'áj! ¡k'áj! ¡k'áj! ¡k'áj!, nispa chayarqa runakunajpaman.
Asikuspa. Asikuspalla purin maynejtapis hak'aklluqa.
Urayqamurqa janaj pachamanta; jina, chaupi wichayllamanta qaparispa rimarirqa:
¡ Yau runakuna! - ñispa wajyamurqa, runakunata
¡Jajáu! ¡k'áj! ¡k'áj! ¡k'áj! ¡k'áj!, nirqa asirikuspapuni.
P 'unchaypiqa kinsa kutita mikhunkichis. Hinata Tatanchis kamachikamun. Nimuy niwan, nispa nin, jak'aklluta
Chayqa:
¡Chay! - nispa munakunaja kamarikunku, kinsa kutita mikhunankupaj.
Chayta niykuspatajri hak'aklluqa ¡wat'ij manta!, kutiripun phawarispa.
Chaymantataj, chaupi wicharisas qanmanta kutirpamun. Jinata watijmanta wajyamullantaj:
¡ Yáu runakuna! manan chhay jinatachu Tatanchisqa nirqa. Pantaykusqani - nispa nimun.
P'unchaypiqa ch'ulla kutillata mikhunqanku, nispa nimuwarqa - nispa nin.
Jina chayta ñiykuspaqa: ¡Jajáu! ¡k'áj! ¡k'áj! ¡k'áj! ¡k'áj!, ñispa kutirikullantaj.
Chayri runakunaqa nirqanku:
Ñaupaj rimasqanta, kamachiyta ruwasunchis, nispa - ama qhepa kamachikamusgantaqa, jak'achuj asikuspa rimasqantaqa mana kasusunchu: -"pujllakushawanchis", nirqanku.
Jak'achuqa chayarqa Janaj Pachaman:
¡Chayqa, Taytay!, wajyaspa willamuniña, wawasniykita - nispa chayaykun.
Jinatataj Tatanchisqa tapun:
¿Imaynata wajyamurkanki?
Jak'achuqa nin:
P'unchay, ch'ulla kutillata mikhunkichis, nispa wajyarimuni.
Chayri Tatanchisqa nin:
¿Imapajmi llullakunki?, ¡Llulla!, uyarimusharqayki, qhawamusharqaykitáj llullakamusqaykita, imapajmi, punchay kinsa kutita mikhunkichis, ¡nispa nimunki! - nispan nin, phiñakun hak'achuwan.
Chayri Taytanchisqa hak'aklluj qallunta sik'irparqa much'unmanta. Jinarayku yawarkama, puka qhepapun hak'aklluq much'unqa. Chayrayku ñuqanchis sapa p'unchaypiqa kinsa kutita mikhunata qhepakapunchis, hak'achuj llullakusqan rayku

...