NDOJEKUAÁI IJAPOHARE

Title:Ao-Ao
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


AOAO

Mombe'ugua'u (Mito)
-Kóva hina Tau ha Kerana memby poteiha
Ao-Ao ha'e avei Tau ha kerana memby. Ha'e oñangareko heñói porã hagua opa mba'e oiva ko yvy ári. Oguereko ipoguýpe yvytykuéra opaichagua.
Ko mymba vai oñemoña hetaiterei, ha upéicha hetakuére oiko Kure Ka'aguýicha ojoapykuéri, oikundaha umi ñu ha ka'aguy rehe.
Umi yvypóra nahendái mamove chuguikuéra ha ndaikatúi oikove py'aguapýpe. Reínte yvyra rakãre ojejupi, rekañységui chuguikuéra, Ao-Ao oitýne katuete upe yvyra. Oje'e niko pindo rehe rejupírõ añoite ndojapói nderehe mba'eve.

Paha


...