NDOJEKUAÁI IJAPOHARE

Title:Ypaka'a
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Ypaka'a

Mombe'upy - Leyenda


Oikóje petei kuña hóga vera guasúpe, ojegua ha oñembohyakuãségui, hesarái ñandejáragui ha omano'aráhágui.
Hóga rovái oguereko petei yguasu ojerepáva hese yvoty hepyeta, hembiguaikuéra oñotyva'ekue, mitãicha omongakuaáva.
Upe kuñakarai rerapegua oguereko jagua ha mbarakajaita omohyakuãvupáva ha oguerochichiva ára ha pyharépe, ha'e oñembokateháicha. Hetérente oñangarekóva ko kuña naiguaimiséigui ha hesarái tapiáva hi'ángagui.
Petei ko'e oguahe hga rokeme petei guaimi pirumi, tupãmba'ejára, ojerure chupe ka'áre.
"Opa ka'a" he'i jahi vai osevo.
"Che ka'aýpe guarãmnteko, ne'írãko arambosa".
"Tereho eheka sevo'i che yguasu jere rupi, rerambosaséro… opa ka'a ha'emaniko ndéve".
Upe riremínte ho'a hupápe ko kuña jejapógui ija'yva ipirépe. Mba'asy hechapyrã okaru hetére ha oñyñýi javeve heñói ipirégui umi tague overapáva porãgui.
Petei ka'arupytu ohete tyvyro asyve chupe mba'asy ha omoakuruchimbávo oiko chugui guyra.
Opu'ã oguata sambuku mbuku y reka sevo'i jo'óvo. Upe pyhare guive ojehecha ko guyra pyahu omimbipáva jeguágui: "Opa ka'a", Ypaka'a" osapuki aguape apytépe.

PAHA

...