NDOJEKUAÁI IJAPOHARE

Title:Karáu
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Kará?

Mombe'upy - Leyenda

Karáû petei kari'y heko va?va ha i?a??va is?ndie. Petei ?ra oi jave jerokyh?pe, o?emomarandu chupe isy omanopotaiteha. Ha'e os? ombohov?i: "ága ijáne chéve cheras? hagua hese, ko'?ga ajeroky ha avy'a'a?na".
I?iru ojerok?va hendie ohendu pe he'íva ha upévare o?eko'õi, os? oho ha ohejarei chupe. Upémarõ Karau ohapykuere reka ??re ha ndohupyt?i upe ku?ataime.
Heta oiko rire hapykuéri ojuhu sapy'a petei karugua, ha upépe ohechavaicha ku?atai ha'e ohayhúva; oike hapykuéri ha upépe omokõ chupe yvy apasusu. Oka?y mboyve pe y ky'ápe imandu'a ha ohenói ysýpe ha o?epyru ojahe'o. Upe jave oveve petei guyra hu oha'ãva ijahe'o.

PAHA

...