Grimm testvérek

Title:A szalmaszál, a parázs meg a babszem
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Grimm testvérek
A SZALMASZÁL, A PARÁZS MEG A BABSZEM

Élt egyszer egy faluban egy öregasszony. Szerzett egy tál babot meg akarta fõzni. Tüzet rakott hát a kis kemencéjébe, és hogy hamarabb föllobbanjon a láng, fogott egy marok szalmát, azzal gyújtott be. Ahogy a babot beleöntötte a fazékba, véletlenül kipottyantott egy szemet, nem is vette észre. Odaesett a babszem a földre, egy szalmaszál mellé. Aztán kipattant egy darabka parázs a tûzhelybõl, az is melléjük hullott. Így hát hárman voltak: a szalmaszál, a parázs meg a babszem.

- Jó napot, kedves barátaim, honnét kerültök ide? - kérdezte udvariasan a szalmaszál.

- Én szerencsére kiugrottam a tûzbõl - felelte a parázs. - Ha ezt erõnek erejével meg nem teszem, halál fia vagyok: hamuvá hamvadok.

- Én is ép bõrrel menekültem meg - mondta a babszem -, de ha az öregasszony bedug a fazékba, irgalmatlanul kásává fõvök én is, mint a pajtásaim.

- Nekem talán jobb sors jutott volna? - szólt a szalmaszál. - Valahány testvérem volt, ez a vénasszony mind a tûzbe vetette, hatvanunkat markolt össze egy szuszra, hatvanunkat akart füstté emészteni. De én szerencsére kisiklottam az ujjai közt.

- Most aztán mitévõk legyünk? - kérdezte a parázs.

- Én azt mondom - szólt a bab -, hogy ha már ilyen szerencsésen megmenekültünk a halál torkából, maradjunk is együtt, legyünk jó pajtások. És nehogy még egyszer ilyen halálos veszedelembe kerüljünk itt, nosza, oldjunk kereket, vágjunk neki hármasban a nagyvilágnak.

A másik kettõnek tetszett az ajánlat. Tüstént útnak indultak, s mentek, mendegéltek, míg egy kis patakhoz nem értek. Hanem a patakon nem volt se híd, se palló; nem tudták, hogyan kelhetnének át a túlsó partra. Egy ideig tanakodtak, aztán a szalmaszálnak jó ötlete támadt.

- Tudjátok, mit? - mondta. - Én majd keresztbe fekszem a vízen, ti meg átsétáltok rajtam, akár egy hídon.

Azzal szolgálatkészen kinyújtózott a két part közt.

A parázs világéletében tüzes természetû volt. Most se sokat teketóriázott, hanem nagy kevélyen föltipegett az újdonsült hídra. Éppen a közepére ért, amikor meghallotta odalent a víz zubogását. Akármilyen nagy legény volt, erre azért mégis inába szállt a bátorsága - mert a víz elõl tudvalevõleg a legvitézebb parázs is meghátrál -, megtorpant, egy tapodtat sem mert továbbmenni.

A szalmaszál érezte ugyan, hogy süti a tûz a hátát, de olyan jól nevelt volt, nemhogy kiabálni restellt volna, de még csak meg sem zizzent. Egyszerre láng lobbant belõle; dereka beroppant, kettévált s elhamvadt.

- Szszsz! - mondta a parázs, de többet egy mukkot se tudott szólni; belepottyant a vízbe, és sisteregve kiadta a lelkét.

Az óvatos babszem még mindig ott várakozott a parton. Mikor látta, mi történt, elkezdett kacagni. Akkorát kacagott, hogy menten megpukkadt.

Épp egy vándorszabó ment arra az úton. Észrevette a babszemet, megesett a szíve rajta, tût-cérnát kerített, s egykettõre összevarrta.

A babszem szépen megköszönte a szabó szíves jóságát, azzal elváltak, az egyik ment jobbra, a másik meg balra.

De mert a szabónak nem volt, csak fekete cérnája, máig is ott látni minden babszemen a fekete fércet....