LLANQUINAO LLANQUINAO GABRIEL GONZALO

Title:GÜRÜ EGU GA ALKA ACHAWAJ COMPADREWEN
Subject:POETRY
Speaker:Tripailaf Pamela
Scarica il testo


Gabriel Gonzalo Llanquinao Llanquinao
GÜRÜ EGU GA ALKA ACHAWAJ COMPADREWEN


Kiñe antü may xawürki
ti gürü egu ti alka achawaj
fey kompadrewenürke egu
Fey may ti alka miyawürkey ñi zomo achawaj
Ka ñi pu püchike achawaj egün

Fey may güxamkarkey ti alka egu ti gürü
Chumleymi anay gürü pigerkey
May kümelkalen ta ti, welu müna kishulen may
Pirkey ti gürü, welu ka ramturkey

Eymi kay chumleymi am pirkey?
inchiñ kom kümelkaleyin ta ti pirkey chi alka
müna weza may ta mi kishulen pigerkey
femün ta ti müna weñagkükejen may
pirkey chi gürü

inchiw ga compadre yewfuyu,
kiñe ga ñi pu ahija’o am kay ga
jizmemeafenew pirkey ti gürü

weza ta mi kishulen, pirkey ti alka
femkayay ka amuay,
amuay ta mi ahija’o ta ti pigerkey chi gürü
fey ti gürü yeturkey kiñe ñi ahija’o
fey ga ka antü mew akurkey chi gürü
chalipurkey kom fey ka feypipurkey

müna kümelkalepuy ta ñi ahija’o
pilay ta küpayalu, kagelu ta ñi peñi
küpayafuy, pipurkey chi gürü
fey ti alka fey kagentukarkefuy

welu femay ka compadre amuay
ta kagelu ta ñi fotüm pigerkey chi gürü
fey ti gürü ayiwkülen amuturkey
fey epe puwlu ñi ruka mu fey
ilopurkefi chi achawaj

ka epu antü mu, ka akurkey chi gürü
ka femechi feypiparkefi ñi compadre
fey wüla pepaechimu ta ñi ñuke
pigün ta ti compadre piparkey ti gürü

femechi fey amurkey ti zomo achawaj
welu ejkaw inalerkey chi alka
fey epe puwlu ñi ruka mew chi gürü
ka nüpurkefuy chi achawaj,
fey ga wirarürkey chi achawaj fey ti alka
fey yenierkey xewa, fey ga
xewatulgerkey chi gürü
ka mamüjturkeeyu ñi compadre
femechi fey pülxülgerkey chi gürü

Fentepuy...