PACHECO RIOS OSCAR

Title:TAKIY RUNAJ AWARIKUN
This text will be replaced
Subject:FICTION
Speaker:
Scarica il testo


EL CUENTO DEL SOLITARIO CANTOR
TAKIY RUNAJ AWARIKUN
Oscar Pacheco Rios


RECOPILACIÓN DE CUENTOS ORALES DE LA COMUNIDAD QUICHUA ANDINA
Autor Oscar Pacheco Rios


*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*


Imaynalla llajta masis, kay ñuqa chayamuni takirikuspa, takirikuspataj imaymana Awarikuta yachachisqaykichij. Jinata ñispa chayamuyta yachakuj Qhana Pura tataqa.
Allin erqellaraj kakusajtiyqa chay machu runa Qhana Pura sutiyniyujta rejsirqani.
Sapa sukhayaypi, chay allin karu urquspa patampi chay puka phuyus lauraj ninajina chaupimpi manaraj Apu inti puñukuj ripushajtin, tata Qhanaqa wasimpa ñankantupi tiyakuj, chantari qenitanta urquspa allinta phukuspa sumaj q’ochukunta rimarichij, phukuyta tukuytawanqa, takirikuynintataj uyarichikuyta yachaj.
Kayqa juj takiyninta kunanqa yuyarikuspa apamuni:
“Imaphuyu jakay phuyu
Jaqaynejta wasaykamun
Mamaypa waqayninchari
Phuyuman tukuspa jamum ....”
Chay takikuynintaqa kunankama yuyarikuni, ñuqapis hinallatataj takipuni, allchhiskunaypaj. Yachakunankupajj qhiswa rimariyta mana qunqanankupaj


...