NDOJEKUAÁI IJAPOHARE

Title:Moñai
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


MOÑAI

Mombe'ugua'u – (Mito)
-Kóva hina Tau ha Kerana memby mbohapyha
Moñaindaje oikundaha ñu ha ka'aguýre. Tape oíva rupi ou ha oho.
Hory pe hesa ha ijurúpe pukavy tape po'íre oguata.
Ha'e karai guasu umi ñure ha oñangareko yvytu ha guyrakuéra rehe, ha'eichagua ndaipóri umi tendáre.
Moñái oiko mondapyre ha hembiapovaíva mo'ãha ramo.
Heta péicha oiko rire, pete'i itakuápe ojehapy Moñái, ha upéicha opyta ikusugue “Moñaikuare” oje'ehápe.

Paha

...