ANONÌM

Title:MANÈINA BUFÈINA
This text will be replaced
Subject:POETRY Scarica il testo


Manèina bufèina

Manèina bufèina Cus'èt magnèe da zèina?
Ai ho magnèe un surghìn Gràta, gràta al furmaìn
Manèina bufèina Cus'èt magnèe da zèina?
Ai ho magnèe un furmaìn Sovra l'àsa dal camìn L'èra bòun, l'èra salê Vènn da mè ch'a l'ho magnèe
Manèina bufèina Èt stèda in cantèina Èt magnèe al furmài?
Èrel bòun, gat surgnòun?


...