ZARRATEA TADEO

Title:KIRIKIRI HA YRYVU
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Kirikiri ha Yryvu
Mombe’urã - Cuento
Tadeo Zarratea rembiapoPetei ka’aru Yryvu oguapy aturuhína takuru ári ojepe’e. Kirikiri
oveve karape ohasávo hi’áripi ha oñe’ê chupe kóicha:

- Mba’eichapa nde ka’aru pa’i.

- E ndetarovámaiko nde -he’i ojerévo Yryvu.

- Nahániri -ombohovái chupe Kiriri

- Ndaha’éitepa aipórõ nde pa’i.

- Naha’éiete ave -he’i Yryvu.

- Oiméne upéicharõ pa’irã -ombohovái Kirikiri.

- Mba’érepa ere -oporandu Yryvu.

- Ha nde ao hu mbukuguasu ha ne akã perõ niko -he’i Kirikiri.

- Upéva ohendúvo oñeko’õi Yryvu ha ojepopia’o Kirikiríre kóicha:

- Anína reñembotavyreína Kirikiri. Jajokuaa porãiterei niko ñande.
Che ndaha’éi pa’i ni pa’irã, nde ndaha’eihaicha pa’ikue ni pa’i rãngue. Mokõivéva rasa ñande reko vai. Che uvei niko akaru rupi
che rapicha re’onguére araha ko ao hu, ahechauka hagua añe’angaje vyha. Nde katu rekaru ryguasu ra’y oikovévare ha nde ao para’i
asy. Upéva he’ise nde reko vaive ha nderova’atãveha chehegui,
mba’e ti karê.Paha.


...