ANONIMUS

Title:NEMUSTI JEZIK
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Nemušti jezik

Bio jednom jedan siromašni èoban koji je živio sa svojom majkom u kuæici na ivici šume. Jednog dana dok se maladiæ nalazio u šumi izbi požar, on primijeti zmiju zahvaæenu vatrom i potrèa odmah da je spasi. Zmija, sreæna što je izbjegla opasnost, mu rìce: «Èobane, ti si mi spasio život, zato ti želim otkriti tajnu: moraš znati da sam princeza i moj otac je kralj zmija». Mladiæ ostade zaèudjen slušajuæi životinju koja je nastavljala da prièa: «Dodji sa mnom, biæeš nagradjen. Sigurna sam da æe ti moj otac pokazati zahvalnost, savjetujem ti zato da kao nagradu tražiš samo jednu stvar: nemušti jezik». Èoban povjerova, radoznao je slijedio princezu u dvor kralja zmija. Èim princeza isprièa ocu ovo što se dogodilo, kralj se obrati èobanu govoreæi: «Želim ti pokloniti nešto zato što si spasio život moje kæeri, reci šta želiš!». Mladiæ se sjeti primljenog savjeta, skupi hrabrost i reèe: «Gospodine, imam samo jednu želju, želim imati nemušti jezik!». Kralj zmija protiveæi se ovom zahtjevu, viknu: «Ne mogu! Mogu ti dati sve drugo osim toga!». Mladiæ insistiraše: «Želim nemušti jezik ili ništa!». Ovaj put kralj pristade, s uslovom da èoban èuva tajnu: «Daæu ti to što si tražio, ali ne smiješ to reæi nikom, inaæe æeš umrijeti!». Kad je rekao ovo, kralj zmija pljunu ispod èobanovog jezika i otpusti ga. Kad se mladiæ vrati u šumu otkri da može odlièno razumjeti razgovore izmedju svih životinja i saznati važne stvari o kojima su govorili. Sad je æoban posjedovao tajnu nemuštog jezika; zahvaljujuæ i sposobnosti koju je stekao postade bogat, zatim se oženi i živješe sreæan u blagostanju i harmoniji sa prirodom.

...